Veřejná zakázka: VZ 08.19 zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1348
Systémové číslo VZ: P19V00000085
Evidenční číslo zadavatele: VZ 08.19
Datum zahájení: 15.02.2019
Nabídku podat do: 01.03.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 08.19 zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh" a to v rozsahu:
-průzkumné práce podloží min. pod víceúčelovým hřištěm a skladem, HG posudek;
-vybudování skladu se soc. zázemím včetně inženýrských sítí (voda plyn, topení, kanalizace) s venkovní pergolou;
-rekonstrukce stávajících ploch – srovnání terénu, odvodnění ploch, renovace trávníku, kácení;
-vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně odvodnění bez oplocení, hřiště bude navrženo pro tyto sporty: tenis, malá kopaná, nohejbal, volejbal. Sloupky a branky budou s možností vyjmutí a zakrytí pouzdra, materiál nerez nebo žárově pozink. ocel;
-výměna stávajícího oplocení (plot min. 2,5 m vysoký, ne obyčejné pletivo) včetně výměny bran a posunutí jedné z bran;
-vybudování osvětlení prostoru celého areálu, včetně osvětlení dráhy s možností ovládání osvětlení z nově postaveného objektu;
-vybudování EZS a kamerového systému pro okolí skladu, pohybová čidla;
-ve skladu možnost připojení 230V a 380V;
-na terénu v úseku prostoru pro soutěžení (útoky apod.) zachovat trávu;
-startovní náběh pro požární útok vydláždit vřetně odvodnění;
-součástí zpracování PD budou i mobilní překážky pro hasičský sport (bariéra, kladina, terče na požární sport, časomíra);
-přívod vody na pozemek s možností napojení na hadice pro požární sporty;
-venkovní lavičky, odpadkové koše, stojan na kola;
-v prostoru mezi budoucím skladem a víceúčelovým hřištěm bude odstavná plocha se zatravňovací dlažbou určená pro odstavení 2 hasičských nákladních aut.

Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), k žádosti o stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby nebo její části (DPS)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy