Veřejná zakázka: VZ 42.19 Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1503
Systémové číslo VZ: P19V00000241
Evidenční číslo zadavatele: VZ 42.19
Datum zahájení: 17.05.2019
Nabídku podat do: 28.05.2019 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 42.19 Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ spočívající v opravě stávající nájezdové rampy dle projektové dokumentace zpracované wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, v 03/2019 pod zakázkovým číslem III/2019.
Realizační firma zajistí přepravu imobilních obyvatel z domu po dobu opravy nájezdové rampy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 595 173 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků