Veřejná zakázka: VZ 50.19 Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1555
Systémové číslo VZ: P19V00000293
Evidenční číslo zadavatele: VZ 50.19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-020317
Datum zahájení: 17.06.2019
Nabídku podat do: 24.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 50.19 Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace na realizaci stavby a výběr zhotovitele.
Na realizaci tohoto projektu se předpokládá čerpání dotace v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, který je vyhlašován Státním fondem rozvoje bydlení ČR.
Cílem záměru je dokončit rekonstrukci celého uličního prostoru kolem budovy polikliniky a vedlejších výškových bytových domů v Hrabůvce dle urbanisticko-architektonické studie veřejného prostoru „Náměstí Ostrava-Jih“. Dle předmětné studie se jedná o dořešení části B, C, D, které navazují na realizovaný projekt Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka.
V projektu nebude řešena renovace stávající kašny, která je předmětem jiného projektu a již vybudované stávající cyklostezky.
U parkovacích ploch bude řešena jen výměna povrchu a odvodnění bez zásahu do podkladních vrstev.
Součástí cenové nabídky je zaměření vymezeného území a provedení sond s prověřením konstrukční vrstvy zpevněných ploch.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků