Veřejná zakázka: VZ 65.19 „Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1589
Systémové číslo VZ: P19V00000327
Evidenční číslo zadavatele: VZ 65.19
Datum zahájení: 28.06.2019
Nabídku podat do: 22.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 65.19 „Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je dodávka spočívající v dodání strukturované kabeláže pro naplnění standardu konektivity a nezbytně souvisejících stavebních prací na akci „Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře“ dle poptávaných parametrů uvedených v položkovém rozpočtu nákladů stavby (viz příloha č. 3 výzvy).

Realizace dodávky proběhne v průběhu letních prázdnin a během školního roku, kdy v budově bude částečně omezen provoz.

Specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 818 182 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků