Veřejná zakázka: VZ 84.19 Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1666
Systémové číslo: P19V00000404
Evidenční číslo zadavatele: VZ 84.19
Datum zahájení: 08.08.2019
Nabídku podat do: 22.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 84.19 Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh" spočívající ve výměně podlahové krytiny bytového domu dle projektové dokumentace zpracované DK projekt, s.r.o., IČO: 27775518, v 03/2019 pod zakázkovým číslem DK/52/03/19/PS.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Realizace díla bude probíhat za plného provozu užívání předmětného domu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 594 354 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků