Veřejná zakázka: VZ 28.20 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2343
Systémové číslo: P20V00000316
Evidenční číslo zadavatele: VZ 28.20
Datum zahájení: 25.06.2020
Nabídku podat do: 15.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: VZ 28.20 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem u jednotlivé dílčí části na provádění nepřetržité havarijní služby k zajištění řešení a odstraňování havarijního stavu (rozvodů SV, TUV, ÚT, rozvodů kanalizace, plynu, elektro, spalinových cest), včetně provedení nezbytně nutných oprav na těchto rozvodech k zabezpečení majetku, životů a zdraví v bytových domech (viz dílčí část 1.) a v nebytových objektech (viz dílčí část 2.) v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava Jih. Pouhé odstavení SV,TUV, ÚT, plynu, elektro se nepovažuje za odstranění havarijního stavu.

- 1. dílčí část – bytové domy (předpokládaný počet jednotek v bytových domech k 31. 05. 2020 činí 5 352), při předpokládaném počtu odpracovaných 1 000 hod. ročně,
- 2. dílčí část – nebytové objekty (předpokládaný počet nebytových objektů k 31. 05. 2020 činí 58), při předpokládaném počtu odpracovaných 100 hod. ročně.

Lhůtu realizace díla zadavatel stanovuje s účinností od 01.09.2020, nejdříve však dnem uveřejnění uzavřené smlouvy v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů do maximální výše celkového plnění 2 500 000 Kč bez DPH u 1. dílčí části – v bytových domech a do maximální výše celkového plnění 200 000 Kč bez DPH u 2. dílčí části – v nebytových objektech nebo do 31. 12. 2022 podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 2 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
  • IČO: 00845451
  • Poštovní adresa:
    Horní 791/3
    700 30 Ostrava-Hrabůvka
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy