Veřejná zakázka: VZ 57.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2560
Systémové číslo: P20V00000533
Evidenční číslo zadavatele: VZ 57.20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-037686
Datum zahájení: 23.10.2020
Nabídku podat do: 30.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 57.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací.
Projektová dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR) v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zpracování inženýrské činnosti na Opravu plotu u MŠ Volgogradská 4. Plot se nachází kolem areálu MŠ na parcele č. 783/10 v k. ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřená do správy ÚMOb Ostrava-Jih. Starý plot se zdemoluje a v původním místě se vystaví plot nový. Hranice pozemku zůstane zachována. Součástí obnovy budou i brány a branky. Otevírání bran a branek bude manuálně. Součástí veřejné zakázky je inženýrská činnost.
Projektová dokumentace pro odstranění stavby (DOS) v rozsahu pro provedení stavby a zpracování inženýrské činnosti na úpravu objektu MŠ. Projektová dokumentace bude řešit demolici zahradní terasy včetně prostoru pod terasou MŠ, zasypání, srovnání terénu a úprava venkovní obvodové zdi stávající budovy po bouracích pracích. Na stav tohoto objektu (terasy) je vypracován odborný posudek z června 2018, zpracovaný VŠB -Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, řešící odstranění stavby – viz příloha č. 4 této ZD. Součástí zadání bude vyřízení inženýrské činnosti (rozhodnutí o odstranění stavby). Stavba se nachází na pozemku p.č.2890 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví SMO, svěřená do správy ÚMOb Ostrava – Jih.
Podrobněji viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky