Veřejná zakázka: VZ 77.20 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2587
Systémové číslo: P20V00000561
Evidenční číslo zadavatele: VZ 77.20
Datum zahájení: 12.11.2020
Nabídku podat do: 07.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 77.20 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“ v Ostravě-Zábřehu, spočívající ve stavebních úpravách školní kuchyně, vč. nových obkladů, nové zateplené podlahy s dlažbou, nové elektroinstalace, vč. osvětlení. Realizace dále zahrnuje výmalbu, výměnu radiátorů, dveří a kompletní výměnu zařízení kuchyně a vybudování nové vzduchotechniky dle projektové dokumentace zpracované Made 4 BIM s.r.o., IČO: 06923321 v 06/2020.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 491 635 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy