Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh"
Odesílatel Tereza Pustelníková, DiS.
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2020 15:57:57
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel v příloze poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, vč. přílohy - návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2 x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh“, kterým rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 4. 2020 do 10:00 hod.
S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- vysvetleni_ZD č. 1.pdf (663.49 KB)
- příloha - smlouva o dílo.pdf (2.30 MB)