Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 101.21 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2021 17.12.2021 10:00
VZ 107.21 „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2021 15.12.2021 10:00
VZ 100.21 „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení“
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2021 25.11.2021 10:00
VZ 98.21 „Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka“
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2021 29.11.2021 10:00
VZ 91.21 Dodávka kancelářského nábytku v roce 2022-2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2021 29.11.2021 10:00
VZ 99.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2021 20.12.2021 10:00
VZ 103.21 Provádění klempířských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2021 24.11.2021 10:00
VZ 96.21 Provádění zámečnických a sklenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2021 24.11.2021 10:00
VZ 104.21 Dětské hřiště č. 5 – k.ú. Hrabůvka, parc. č. 939/1 ul. U Haldy X Provaznická
podlimitní Hodnocení 11.11.2021 03.12.2021 10:00
VZ 88.21 Poskytování přepravní služby Senior expres (2022-2024)
nadlimitní Hodnocení 27.10.2021 29.11.2021 10:00
VZ 97.21 Výměna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
nadlimitní Hodnocení 21.10.2021 25.11.2021 10:00
VZ 92.21 Zpracování projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Revitalizace zahrady vč. opravy oplocení“
nadlimitní Hodnocení 21.10.2021 25.11.2021 10:00
VZ 90.21 „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava Hrabůvka“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.10.2021 20.10.2021 10:00
VZ 81.21 Výměna jídelních výtahů v MŠ Šponarova 16, MŠ I. Herrmanna 23, MŠ Srbská 4
nadlimitní Hodnocení 17.09.2021 12.11.2021 10:00
VZ 80.21 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě - Zábřehu“
nadlimitní Hodnocení 27.08.2021 05.10.2021 10:00
všechny zakázky