Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 74.21 MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení a chodníků vč. vybudování přírodní zahrady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 02.08.2021 10:00
VZ 67.21 Technické zabezpečení voleb 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 03.08.2021 09:00
VZ 71.21 Oprava vstupního schodiště do pavilónu I. a pavilónu tělocvičny objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 02.08.2021 10:00
VZ 65.21 Pozáruční servis tiskáren a multifunkčních tiskáren 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 03.08.2021 10:00
VZ 69.21 Modernizace kamerového systému v budovách radnice městského obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 02.08.2021 10:00
VZ 73.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická 64, Ostrava Hrabůvka“
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2021 23.08.2021 10:00
VZ 70.21 Oprava rozvodu el. silnoproudu v objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 02.08.2021 10:00
VZ 72.21 Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2021 04.08.2021 10:00
VZ 68.21 Zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v sezóně 2021-2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2021 13.07.2021 10:00
VZ 40.21 Zpracování projektové dokumentace „Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, Mob O.-Jih“
podlimitní Hodnocení 21.06.2021 12.07.2021 10:00
VZ 28.21 Chodník u Ostravar arény, ul. Starobělská
podlimitní Hodnocení 18.06.2021 12.07.2021 10:00
VZ 63.21 Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka
podlimitní Hodnocení 17.06.2021 12.07.2021 10:00
VZ 64.21 Vybudování parkovacích míst na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k. ú. Výškovice u Ostravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2021 29.06.2021 10:00
VZ 54.21 „Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka“
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2021 29.06.2021 10:00
VZ 60.21 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 29.06.2021 10:00
všechny zakázky