Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 55.21 Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 03.06.2021 10:00
VZ 57.21 Vybudování příjezdové komunikace z ul. Kischovy na ul. Svornosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 01.06.2021 10:00
VZ 48.21 „Výměna osobního výtahu v objektu Fr. Formana 13, Ostrava Dubina
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 21.06.2021 10:00
VZ 53.21 Chodník podél ul. Kotlářové v Ostravě Zábřehu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 01.06.2021 10:00
VZ 44.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu kolem ZŠ Volgogradská 6B“
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 03.06.2021 10:00
VZ 42.21 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě - Zábřehu“
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 03.06.2021 10:00
VZ 18.21 Údržba a realizace nového svislého, vodorovného a přenosného dopravního značení na území SMO, ve správě městského obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Příjem nabídek 03.05.2021 19.05.2021 10:00
VZ 47.21 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu v letech 2021-2024
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2021 03.06.2021 10:00
VZ 43.21 Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih (ul. Jugoslávská)
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 17.05.2021 10:00
VZ 33.21 Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 17.05.2021 10:00
VZ 49.21 „ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh – výměna výtahu budovy školní jídelny“
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 07.06.2021 10:00
VZ 45.21 Zpracování projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Přírodní zahrada vč. opravy chodníků“
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 20.05.2021 10:00
VZ 29.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“
podlimitní Hodnocení 26.04.2021 17.05.2021 10:00
VZ 50.21 „Oprava střešních bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostravě“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2021 10.05.2021 10:00
VZ 39.21 Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“
podlimitní Hodnocení 15.04.2021 05.05.2021 10:00
všechny zakázky