Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 36.19 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2019 03.05.2019 10:00
VZ 34.19 „Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 09.05.2019 10:00
VZ 16.19 Strukturovaná kabeláž budovy „B”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 29.04.2019 10:00
VZ 18.19 Výměna osobního výtahu do 1000 kg a výtahu do 320 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 07.05.2019 10:00
Údržba travnatých hřišť v areálu ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 15.04.2019 15:30
VZ 35.19 Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2019 09.04.2019 10:00
VZ 33.19 Zpracování projektové dokumentace „Přechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, Ostrava-Zábřeh"
podlimitní Hodnocení 29.03.2019 17.04.2019 10:00
VZ 25.19 Projektová dokumentace na akci „Oprava hydroizolace části objektu U Haldy 200/18, O.-Hrabůvka“
podlimitní Hodnocení 28.03.2019 17.04.2019 10:00
VZ 24.19 Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih“
podlimitní Hodnocení 28.03.2019 17.04.2019 10:00
VZ 31.19 „Výměna oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh”
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2019 04.04.2019 10:00
VZ 150.18 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2019 08.04.2019 10:00
VZ 19.19 Dodávka stolních počítačů 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2019 04.04.2019 09:00
VZ 27.19 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace školní kuchyně MŠ Mitušova 6“
podlimitní Hodnocení 14.03.2019 03.04.2019 10:00
VZ 32.19 Nákup čističek vzduchu do mateřských škol z participativního rozpočtu
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2019 26.03.2019 10:00
VZ 03.19 Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020
podlimitní Hodnocení 14.03.2019 03.04.2019 10:00
všechny zakázky