Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 40.21 Zpracování projektové dokumentace „Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, Mob O.-Jih“
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2021 12.07.2021 10:00
VZ 28.21 Chodník u Ostravar arény, ul. Starobělská
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2021 12.07.2021 10:00
VZ 63.21 Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2021 12.07.2021 10:00
VZ 64.21 Vybudování parkovacích míst na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k. ú. Výškovice u Ostravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 29.06.2021 10:00
VZ 54.21 „Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 29.06.2021 10:00
VZ 60.21 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 29.06.2021 10:00
VZ 61.21 Zpracování projektové dokumentace „ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh – rekonstrukce I. NP budovy tělocvičny“
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2021 26.07.2021 10:00
VZ 52.21 Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská, vč. opravy oplocení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 30.06.2021 10:00
Dodávka 1 ks elektromobilu pro svoz odpadu
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 14.06.2021 10:00
VZ 46.21 Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě-Výškovicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2021 15.06.2021 10:00
VZ 59.21 Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpadu, topení v ZŠ Šeříkova, II. etapa – výměna elektroinstalace a související stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2021 28.06.2021 10:00
VZ 62.21 Komplexní zajištění ostrahy domu Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2021 09.06.2021 10:00
Dodávka mezigeneračního hřiště
podlimitní Hodnocení 26.05.2021 11.06.2021 10:00
VZ 56.21 Vybudování parkovacích stání na ul. Kaminského, parc.č. 73/1 a 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2021 01.06.2021 10:00
VZ 55.21 Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina
podlimitní Hodnocení 13.05.2021 03.06.2021 10:00
všechny zakázky