Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 61.20 Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 01.10.2020 10:00
VZ 53.20 Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 06.10.2020 10:00
VZ 52.20 Zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v sezóně 2020-2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2020 15.09.2020 10:00
VZ 58.20 Rekonstrukce venkovního hřiště „Pojďme všichni sportovat“
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2020 14.09.2020 10:00
VZ 44.20 „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14”
podlimitní Hodnocení 27.08.2020 16.09.2020 10:00
VZ 34.20 Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2020 01.09.2020 10:00
VZ 63.19 Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2020 08.09.2020 10:00
Dodávka 1 ks lehkého užitkového nákladního vozidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.08.2020 17.08.2020 10:00
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA – DODÁVKA UČEBNÍCH POMŮCEK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2020 14.08.2020 10:00
VZ 31.20 Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022
nadlimitní Hodnocení 20.07.2020 17.09.2020 10:00
VZ 32.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“
nadlimitní Hodnocení 20.07.2020 20.08.2020 10:00
VZ 48.20 Zpracování projektové dokumentace „Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“
nadlimitní Hodnocení 17.07.2020 24.08.2020 10:00
VZ 43.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“
nadlimitní Hodnocení 17.07.2020 24.08.2020 10:00
VZ 42.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“
nadlimitní Hodnocení 17.07.2020 24.08.2020 10:00
VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6”
podlimitní Hodnocení 16.07.2020 17.08.2020 10:00
všechny zakázky