Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 84.22 Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 06.12.2022 10:00
VZ 82.22 Oprava oplocení u MŠ Staňkova v Ostravě-Výškovicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 09.12.2022 10:00
Dodávka 2 ks sekaček
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2022 02.12.2022 09:00
VZ 72.22 Provádění revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2022 05.12.2022 10:00
VZ 81.22 „Výměna výtahu ve školní jídelně při ZŠ Šeříková 33 v Ostravě -Výškovicích“
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2022 02.01.2023 10:00
VZ 80.22 Zpracování projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina – oprava oplocení“
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2022 13.12.2022 10:00
VZ 74.22 Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2023-2024
podlimitní Příjem nabídek 03.11.2022 28.11.2022 10:00
VZ 85.22 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2022 16.11.2022 10:00
VZ 76.22 Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les
podlimitní Příjem nabídek 03.11.2022 02.12.2022 10:00
VZ 79.22 Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25 v Ostravě-Zábřehu
podlimitní Hodnocení 14.10.2022 21.11.2022 10:00
VZ 83.22 Oprava přístupové rampy do budovy C, ÚMOb O.-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2022 26.10.2022 10:00
VZ 75.22 Zpracování projektové dokumentace na „Výstavbu výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka“
nadlimitní Hodnocení 13.10.2022 16.11.2022 10:00
VZ 71.22 Pořízení 2 kusů zametacího čistícího vozu včetně nástaveb
nadlimitní Vyhodnoceno 10.10.2022 14.11.2022 10:00
VZ 68.22 Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech –2023 - 2025
nadlimitní Hodnocení 10.10.2022 14.11.2022 10:00
VZ 70.22 Přírodní zahrada MŠ B. Dvorského 2
podlimitní Hodnocení 22.09.2022 13.10.2022 10:00
všechny zakázky