Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 31.19 „Výměna oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 04.04.2019 10:00
VZ 150.18 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 04.04.2019 10:00
VZ 19.19 Dodávka stolních počítačů 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 04.04.2019 09:00
VZ 27.19 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace školní kuchyně MŠ Mitušova 6“
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 03.04.2019 10:00
VZ 32.19 Nákup čističek vzduchu do mateřských škol z participativního rozpočtu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 26.03.2019 10:00
VZ 03.19 Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 03.04.2019 10:00
VZ 146.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa”
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2019 15.03.2019 10:00
VZ 22.19 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická“
podlimitní Hodnocení 01.03.2019 20.03.2019 10:00
VZ 23.19 Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2019 12.03.2019 10:00
VZ 21.19 Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2019 19.03.2019 10:00
VZ 11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020”
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2019 05.03.2019 10:00
VZ 07.19 Technické zabezpečení voleb EU 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2019 05.03.2019 09:00
VZ 08.19 zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh"
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2019 01.03.2019 11:00
VZ 149.18 „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2019 01.03.2019 10:00
VZ 148.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17A, Ostrava - Hrabůvka”
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2019 13.03.2019 10:00
všechny zakázky