Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 08.20 Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2020 24.03.2020 10:00
VZ 05.20 Údržba vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2020 05.03.2020 10:00
VZ 101.19 Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 24.02.2020 10:00
VZ 04.20 Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 25.02.2020 10:00
VZ 112.19 Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2020 26.02.2020 10:00
VZ 01.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“
podlimitní Hodnocení 30.01.2020 19.02.2020 10:00
VZ 91.19 Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 11.02.2020 10:30
VZ 90.19 Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 11.02.2020 10:00
VZ 113.19 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava – Jih v roce 2020
podlimitní Hodnocení 09.01.2020 29.01.2020 10:00
VZ 126.19 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových objektů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Hodnocení 19.12.2019 20.01.2020 10:00
VZ 123.19 „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6”
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.12.2019 03.02.2020 10:00
VZ 127.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15“
nadlimitní Hodnocení 06.12.2019 17.01.2020 10:00
VZ 125.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ Lumumby 14“
nadlimitní Vyhodnoceno 06.12.2019 16.01.2020 10:00
VZ 124.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“
nadlimitní Hodnocení 06.12.2019 16.01.2020 10:00
VZ 118.19 Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka
podlimitní Hodnocení 18.11.2019 20.12.2019 10:00
všechny zakázky