Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 63.22 Dodávky elektrické energie pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2023
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2022 01.09.2022 10:00
VZ 56.22 Zpracování projektové dokumentace na „Propojení ul. Poklidné v Ostravě-Výškovicích“
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 24.08.2022 10:00
VZ 55.22 Komplexní zajištění celodenní ostrahy bytového domu Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 17.08.2022 10:00
VZ 52.22 „Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova“
podlimitní Hodnocení 14.07.2022 03.08.2022 10:00
VZ 48.22 RINGO Ostrava-Jih, centrum sportu pro každého - dodávka 2ks modulových buněk pro sportovní náčiní
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2022 04.07.2022 10:00
Dodávka mezigeneračního hřiště
podlimitní Vyhodnoceno 26.05.2021 11.06.2021 10:00
Oprava keramických soklů na chodbách a schodišti pavilonu B ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2019 04.06.2019 15:30
Údržba travnatých hřišť v areálu ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 15.04.2019 15:30
všechny zakázky