Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 12.20 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 16.04.2020 10:00
VZ 16.20 Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih
podlimitní Hodnocení 20.03.2020 08.04.2020 10:00
VZ 15.20 Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2020 07.04.2020 10:00
VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka"
podlimitní Hodnocení 19.03.2020 08.04.2020 10:00
VZ 09.20 „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 22.04.2020 10:00
VZ 07.20 „Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočetˮ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 15.04.2020 10:00
VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh"
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2020 20.04.2020 10:00
VZ 89.19 „Zeleň za Lunou“
podlimitní Příjem nabídek 28.02.2020 22.04.2020 10:00
VZ 02.20 Opravy komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Ostrava–Jih
podlimitní Hodnocení 27.02.2020 18.03.2020 10:00
VZ 11.20 Strategický plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2020 11.03.2020 10:00
VZ 08.20 Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29
podlimitní Hodnocení 21.02.2020 24.03.2020 10:00
VZ 05.20 Údržba vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2020 05.03.2020 10:00
VZ 101.19 Dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 24.02.2020 10:00
VZ 04.20 Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 25.02.2020 10:00
VZ 112.19 Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Hodnocení 30.01.2020 26.02.2020 10:00
všechny zakázky