Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 21.20 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka"
nadlimitní Příjem nabídek 18.05.2020 22.06.2020 10:00
VZ 27.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce areálu – SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE“
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2020 03.06.2020 10:00
VZ 17.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru před kostelem v Zábřehu“
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2020 03.06.2020 10:00
VZ 22.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2020 03.06.2020 10:00
VZ 30.20 „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih”
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2020 27.05.2020 12:00
VZ 29.20 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 2. etapa”
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2020 27.05.2020 10:00
VZ 25.20 Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2020 27.05.2020 10:00
VZ 26.20 Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2020 27.05.2020 10:00
VZ 19.20 Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2020 20.05.2020 10:00
VZ 03.20 Odstranění betonových prvků v městském obvodu Ostrava–Jih
podlimitní Příjem nabídek 04.05.2020 09.06.2020 10:00
VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích”
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2020 11.06.2020 10:00
VZ 23.20 „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka”
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2020 28.05.2020 10:00
VZ 18.20 „Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2020 03.06.2020 10:00
VZ 06.20 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2020/2021
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2020 04.06.2020 10:00
VZ 20.20 Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh – oprava sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2020 25.05.2020 10:00
všechny zakázky