Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA – DODÁVKA UČEBNÍCH POMŮCEK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 14.08.2020 10:00
VZ 38.20 Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2020 11.08.2020 10:00
VZ 41.20 Technické zabezpečení voleb 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2020 04.08.2020 10:00
VZ 31.20 Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2020 20.08.2020 10:00
VZ 32.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2020 20.08.2020 10:00
VZ 48.20 Zpracování projektové dokumentace „Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 24.08.2020 10:00
VZ 43.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 24.08.2020 10:00
VZ 42.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 24.08.2020 10:00
VZ 39.20 Zpracování projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu Horní v městském obvodu Ostrava-Jih“
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 20.08.2020 10:00
VZ 49.20 Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2020 28.07.2020 10:00
VZ 51.20 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2020 28.07.2020 10:00
VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6”
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2020 17.08.2020 10:00
VZ 47.20 „Pohyb dětem - stop tabletům“
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2020 27.07.2020 10:00
Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická
podlimitní Hodnocení 26.06.2020 30.07.2020 10:00
VZ 40.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce plotu u MŠ Předškolní 1“
nadlimitní Hodnocení 25.06.2020 30.07.2020 10:00
všechny zakázky