Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 41.23 Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava – Dubina
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 16.06.2023 10:00
VZ 42.23 „Vybudování parkovacích stání na ul. Žižkovská – p. p. č. 73/1, k. ú. Dubina u Ostravy“
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2023 30.05.2023 10:00
VZ 37.23 Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 1009/2, Ostrava-Bělský Les
podlimitní Hodnocení 11.05.2023 01.06.2023 10:00
VZ 39.23 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Zábřeh – VI. etapa – Zábřeh vodárna“
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 20.06.2023 10:00
VZ 38.23 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 5. etapa, Revitalizace plochy mezi Savarinem a kostelem“
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 20.06.2023 10:00
VZ 28.23 Zajištění úklidu v objektu G-CENTRUM, Čujkovova 3165/40A, Ostrava-Zábřeh
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 22.06.2023 10:00
VZ 36.23 Zpracování projektové dokumentace „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka“
podlimitní Hodnocení 11.05.2023 31.05.2023 10:00
VZ 34.23 Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57
podlimitní Hodnocení 11.05.2023 01.06.2023 10:00
Dodávky vybavení pro ZŠ a MŠ Dvorského
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2023 14.06.2023 10:00
VZ 35.23 „Oprava hlavního vstupu do objektu ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2023 15.05.2023 10:00
VZ 31.23 Dodání audiotechniky včetně montáže v hlavním sále a v místnosti zvukaře objektu K-TRIO
podlimitní Hodnocení 20.04.2023 19.05.2023 10:00
VZ 30.23 Redigitalizace kina Luna
podlimitní Hodnocení 20.04.2023 19.05.2023 10:00
VZ 23.23 Vybudování cyklostezky u chodníku podél domu na ul. Fr. Hajdy, k. ú. Hrabůvka
podlimitní Hodnocení 30.03.2023 05.05.2023 10:00
VZ 18.23 Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
podlimitní Vyhodnoceno 27.03.2023 27.04.2023 10:00
VZ 22.23 Zpracování projektové dokumentace „Realizaci zelené střechy parkovacího domu PO 33 na ul. V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les“
podlimitní Hodnocení 23.03.2023 14.04.2023 10:00
všechny zakázky