Profil zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

  • Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
  • IČO: 00845451
  • Adresa:
    Horní 791/3
    700 30 Ostrava-Hrabůvka
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_143.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz-ovajih.ostrava.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 09.06.2023 12.07.2023 10:00
VZ 47.23 MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky
podlimitní Příjem nabídek 09.06.2023 28.06.2023 10:00
VZ 45.23 Oprava elektroinstalace společných prostor BD Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2023 20.06.2023 10:00
VZ 44.23 „Stavební práce v parkovacím objektu PO 01 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2023 23.06.2023 10:00
VZ 41.23 Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava – Dubina
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 16.06.2023 10:00
VZ 23.2023 TDI pro stavbu „Oprava hlavního vstupu do objektu ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“
nadlimitní Zadáno 18.05.2023 05.06.2023 10:00
91/2023 Oprava volného bytu č. 48, Čujkovova 23/1715, Ostrava - Zábřeh
podlimitní Zadáno 18.05.2023 30.05.2023 10:00
VZ 42.23 „Vybudování parkovacích stání na ul. Žižkovská – p. p. č. 73/1, k. ú. Dubina u Ostravy“
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2023 30.05.2023 10:00
89/2023 Oprava volného bytu č. 50, Jugoslávská 20/2777, Ostrava-Zábřeh
podlimitní Zadáno 17.05.2023 29.05.2023 10:00
87/2023 Oprava volného bytu č. 13, Čujkovova 23/1715, Ostrava - Zábřeh
podlimitní Zadáno 15.05.2023 29.05.2023 10:00
86/2023 Oprava volného bytu č. 22, Odborářská 70/676, Ostrava - Hrabůvka
podlimitní Zadáno 12.05.2023 26.05.2023 10:00
VZ 37.23 Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 1009/2, Ostrava-Bělský Les
podlimitní Hodnocení 11.05.2023 01.06.2023 10:00
VZ 39.23 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Zábřeh – VI. etapa – Zábřeh vodárna“
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 20.06.2023 10:00
VZ 38.23 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 5. etapa, Revitalizace plochy mezi Savarinem a kostelem“
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 20.06.2023 10:00
VZ 28.23 Zajištění úklidu v objektu G-CENTRUM, Čujkovova 3165/40A, Ostrava-Zábřeh
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 22.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››