Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 55.21 Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 03.06.2021 10:00
VZ 57.21 Vybudování příjezdové komunikace z ul. Kischovy na ul. Svornosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 01.06.2021 10:00
VZ 48.21 „Výměna osobního výtahu v objektu Fr. Formana 13, Ostrava Dubina
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 21.06.2021 10:00
VZ 53.21 Chodník podél ul. Kotlářové v Ostravě Zábřehu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 01.06.2021 10:00
VZ 44.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu kolem ZŠ Volgogradská 6B“
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 03.06.2021 10:00
VZ 42.21 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě - Zábřehu“
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 03.06.2021 10:00
86/2021 Oprava volného bytu č. 14, Markova 16/2947, Ostrava - Zábřeh, včetně výměny bytového jádra
podlimitní Zrušeno 04.05.2021 17.05.2021 10:00
VZ 18.21 Údržba a realizace nového svislého, vodorovného a přenosného dopravního značení na území SMO, ve správě městského obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Příjem nabídek 03.05.2021 19.05.2021 10:00
VZ 47.21 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu v letech 2021-2024
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2021 03.06.2021 10:00
VZ 43.21 Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih (ul. Jugoslávská)
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 17.05.2021 10:00
VZ 33.21 Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 17.05.2021 10:00
VZ 49.21 „ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh – výměna výtahu budovy školní jídelny“
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 07.06.2021 10:00
VZ 45.21 Zpracování projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Přírodní zahrada vč. opravy chodníků“
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 20.05.2021 10:00
VZ 29.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“
podlimitní Hodnocení 26.04.2021 17.05.2021 10:00
VZ 50.21 „Oprava střešních bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostravě“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2021 10.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››