Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 23.20 „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka”
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 28.05.2020 10:00
VZ 18.20 „Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka”
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 03.06.2020 10:00
VZ 06.20 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2020/2021
nadlimitní Zadáno 30.04.2020 04.06.2020 10:00
VZ 20.20 Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh – oprava sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 25.05.2020 10:00
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA - DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
podlimitní Zadáno 16.04.2020 13.05.2020 10:30
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA - DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE
podlimitní Zadáno 16.04.2020 20.05.2020 10:00
VZ 12.20 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“
podlimitní Zadáno 26.03.2020 25.05.2020 10:00
VZ 16.20 Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih
podlimitní Zadáno 20.03.2020 08.04.2020 10:00
VZ 15.20 Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2020 07.04.2020 10:00
VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka"
podlimitní Zadáno 19.03.2020 08.04.2020 10:00
VZ 09.20 „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 22.04.2020 10:00
VZ 07.20 „Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočetˮ
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 15.04.2020 10:00
VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh"
podlimitní Zadáno 19.03.2020 20.04.2020 10:00
VZ 18.2020 TDI na opravu tří volných bytů, vč. byt. jádra: byt č. 6, Lumírova 7/487, O.-Výškovice; byt č. 23, J. Škody 4/183, O.-Dubina; byt č. 16, V. Jiřikovského 29/168, O.-Dubina
nadlimitní Zadáno 17.03.2020 02.04.2020 10:00
VZ 16.2020 TDI Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka – rekonstrukce ulice Mjr. Nováka
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 18.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››