Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 31.20 Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022
nadlimitní Hodnocení 20.07.2020 17.09.2020 10:00
VZ 48.20 Zpracování projektové dokumentace „Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“
nadlimitní Zadáno 17.07.2020 24.08.2020 10:00
VZ 43.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“
nadlimitní Zadáno 17.07.2020 24.08.2020 10:00
VZ 42.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“
nadlimitní Zadáno 17.07.2020 24.08.2020 10:00
VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6”
podlimitní Zadáno 16.07.2020 17.08.2020 10:00
VZ 47.20 „Pohyb dětem - stop tabletům“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 27.07.2020 10:00
VZ 52.2020 TDI na Opravu nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava Dubina
nadlimitní Zadáno 07.07.2020 23.07.2020 11:00
VZ 50.2020 TDI na akci Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostava-Bělský Les, víceúčelové hřiště
nadlimitní Zadáno 02.07.2020 20.07.2020 10:00
Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická
podlimitní Zadáno 26.06.2020 30.07.2020 10:00
VZ 40.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce plotu u MŠ Předškolní 1“
nadlimitní Zadáno 25.06.2020 30.07.2020 10:00
VZ 48.2020 TDI na akci Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54 -56, p.p.č. 654/54 k.ú. Zábřeh nad Odrou
nadlimitní Zadáno 25.06.2020 14.07.2020 10:00
VZ 49.2020 TDI na akci Revitalizace rybníku ve Výškovicích
nadlimitní Zadáno 24.06.2020 13.07.2020 10:00
VZ 46.2020 TDI na akci Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 09.07.2020 10:00
VZ 45.2020 TDI na realizaci akce opravy oplocení ZŠ Březinova 52
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 09.07.2020 10:00
VZ 39.2020 TDI na Rekonstrukci bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 09.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016