Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 31.23 Dodání audiotechniky včetně montáže v hlavním sále a v místnosti zvukaře objektu K-TRIO
podlimitní Zadáno 20.04.2023 19.05.2023 10:00
VZ 30.23 Redigitalizace kina Luna
podlimitní Zadáno 20.04.2023 19.05.2023 10:00
VZ 29.23 Náhradní výsadby městského obvodu Ostrava – Jih v roce 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 02.05.2023 10:00
VZ 23.23 Vybudování cyklostezky u chodníku podél domu na ul. Fr. Hajdy, k. ú. Hrabůvka
podlimitní Zadáno 30.03.2023 05.05.2023 10:00
VZ 18.23 Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
podlimitní Zadáno 27.03.2023 27.04.2023 10:00
VZ 22.23 Zpracování projektové dokumentace „Realizaci zelené střechy parkovacího domu PO 33 na ul. V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les“
podlimitní Zadáno 23.03.2023 14.04.2023 10:00
VZ 26.23 „Celková revitalizace MŠ A. Gavlase 12 A, Ostrava-Dubina“
podlimitní Zadáno 23.03.2023 15.05.2023 10:00
VZ 27.23 Zpracování projektové dokumentace „ZŠ B. Dvorského 1, OV-Bělský Les – oprava rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace v pavilonech ST1A a ST1B“
podlimitní Zadáno 23.03.2023 17.04.2023 10:00
VZ 20.23 Výměna osobních výtahů 900 kg a 1150 kg v BD Oráčova 1, Ostrava-Hrabůvka
podlimitní Zadáno 23.03.2023 28.04.2023 10:00
VZ 14.2023 TDI na akci: „Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO“
nadlimitní Zadáno 16.03.2023 03.04.2023 10:00
VZ 19.23 Oprava stoupacího potrubí č. 5, 6, 7 v BD Čujkovova 32
podlimitní Zadáno 06.03.2023 23.03.2023 10:00
VZ 14.23 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy C při ZŠ Chrjukinova 12 v Ostravě-Zábřehu“
podlimitní Zadáno 09.02.2023 03.03.2023 10:00
VZ 13.23 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy ŠD při ZŠ Volgogradská 6B v Ostravě-Zábřehu“
podlimitní Zadáno 09.02.2023 03.03.2023 10:00
VZ 12.23 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě – Zábřehu“
podlimitní Zadáno 09.02.2023 03.03.2023 10:00
VZ 02.23 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
nadlimitní Zadáno 09.02.2023 22.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016