Veřejná zakázka: VZ 41.24 Vybudování zubních ordinací v objektu G-CENTRUM, Ostrava-Zábřeh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5251
Systémové číslo: P24V00000311
Evidenční číslo zadavatele: VZ 41.24
Spisová značka: S-JIH/057339/24
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.05.2024
Nabídku podat do: 13.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 41.24 Vybudování zubních ordinací v objektu G-CENTRUM, Ostrava-Zábřeh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce spočívající v úpravách prostoru bývalé čajovny na 2 zubní ordinace s RTG pracovištěm a na dodávku vybavení interiéru. Řešený prostor je součástí stávajícího multifunkčního objektu, který se nachází na ulici Čujkovova 40a v Ostravě - Zábřehu. V rámci bouracích prací dojde ke změně vnitřní dispozice, budou odstraněny stávající zařizovací předměty a viditelné rozvody ZTI včetně armatur, izolací, elektrorozvodů, odstranění části VZT zařízení apod. Stávající svislé nosné konstrukce zůstávají v maximální míře zachovány. Dělící příčky RTG pracoviště musí být zhotoveny podle typu RTG zařízení a intenzity záření.

Zadavatel uzavřel kupní smlouvu na dodávku a montáž vybavení zubních ordinací včetně jeho uvedení do provozu. Vybraný dodavatel u této veřejné zakázky se zavazuje poskytnout součinnost a spolupracovat s dodavatelem vybavení zubních ordinací tak, aby při dodržení časového harmonogramu byly učiněny kroky potřebné k úspěšné montáži vybavení zubních ordinací a jeho uvedení do provozu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 218 050 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy