Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 23.21 Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 151, Ostrava Výškovice
nadlimitní Zadáno 19.03.2021 10.05.2021 10:00
VZ 34.21 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště za školou, ul. V Zálomu“
podlimitní Zadáno 18.03.2021 09.04.2021 10:00
VZ 30.21 Zpracování projektové dokumentace „Hřiště za školou, ul. V Zálomu“
podlimitní Zadáno 04.03.2021 25.03.2021 10:00
VZ 21.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8 - 16“
podlimitní Zadáno 01.03.2021 18.03.2021 10:00
VZ 06.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 15.03.2021 10:00
VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 19.03.2021 10:00
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA – DODÁVKA UČEBNÍCH POMŮCEK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 10:00
VZ 38.20 Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 11.08.2020 10:00
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA - DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
podlimitní Zadáno 16.04.2020 13.05.2020 10:30
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA - DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE
podlimitní Zadáno 16.04.2020 20.05.2020 10:00
VZ 14.20 „Výměna osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka"
podlimitní Zadáno 19.03.2020 08.04.2020 10:00
VZ 05.20 Údržba vybraných školních zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 05.03.2020 10:00
VZ 126.19 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů a nebytových objektů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Zadáno 19.12.2019 20.01.2020 10:00
VZ 59.2019„Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 5, Průkopnická 3/2123”
nadlimitní Zadáno 17.10.2019 01.11.2019 11:00
Oprava keramických soklů na chodbách a schodišti pavilonu B ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2019 04.06.2019 15:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016