Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 57.21 Vybudování příjezdové komunikace z ul. Kischovy na ul. Svornosti
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 01.06.2021 10:00
VZ 53.21 Chodník podél ul. Kotlářové v Ostravě Zábřehu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 01.06.2021 10:00
VZ 18.21 Údržba a realizace nového svislého, vodorovného a přenosného dopravního značení na území SMO, ve správě městského obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Zadáno 03.05.2021 19.05.2021 10:00
VZ 47.21 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu v letech 2021-2024
nadlimitní Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 10:00
VZ 43.21 Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih (ul. Jugoslávská)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2021 17.05.2021 10:00
VZ 29.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení a oprava zpevněných ploch vč. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“
podlimitní Zadáno 26.04.2021 17.05.2021 10:00
VZ 39.21 Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“
podlimitní Zadáno 15.04.2021 05.05.2021 10:00
Učíme se v přírodě při MŠ Volgogradská
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 27.04.2021 10:00
VZ 38.21 Zpracování projektové dokumentace „Demolice garáží a vybudování parkoviště na ul. Výškovická“
podlimitní Zadáno 08.04.2021 28.04.2021 10:00
VZ 30.2021 TDI na realizaci stavby Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě-Zábřehu
nadlimitní Zadáno 26.03.2021 15.04.2021 10:00
VZ 28.2021 TDI na realizaci stavby Rekonstrukce BD Mládeže 507/12, Ostrava Hrabůvka
nadlimitní Zadáno 26.03.2021 15.04.2021 10:00
VZ 32.21 Výměna osobního výtahu 900 kg v bytovém domě Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh
nadlimitní Zadáno 26.03.2021 06.05.2021 10:00
35.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava Hrabůvka“
podlimitní Zadáno 19.03.2021 09.04.2021 10:00
VZ 24.21 Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 153, Ostrava-Výškovice
nadlimitní Zadáno 19.03.2021 10.05.2021 10:00
VZ 23.21 Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 151, Ostrava Výškovice
nadlimitní Zadáno 19.03.2021 10.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016