Veřejná zakázka: VZ 65.22 Zpracování projektové dokumentace „Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě-Zábřehu“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4044
Systémové číslo: P22V00000511
Evidenční číslo zadavatele: VZ 65.22
Spisová značka: S-JIH/088407/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-037163
Datum zahájení: 16.09.2022
Nabídku podat do: 24.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 65.22 Zpracování projektové dokumentace „Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě-Zábřehu“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního a stavebního povolení a realizaci akce „Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě-Zábřehu“. Záměrem tohoto projektu je rozšíření stávajícího parkoviště na ul. Komarovova s propojením do ulice Knejzlíkova vč. řešení odvodnění, veřejného osvětlení a přístupových chodníků. Parkoviště bude stejně jako stávající s povrchem z asfaltobetonu, parkovací místa budou vyznačena vodorovným dopravním značením, stání pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené budou vyznačena v počtu odpovídajícím vyhl. č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Na stávajícím parkovišti bude odfrézována stará vrstva a položena nová obrusná vrstva asfaltobetonu, obruby budou zvednuty do původní nivelety od sloupu VO po konec parkoviště.
Bude provedeno vymýcení křovin v rozhledech na výjezdu na ul. Knejzlíkovu a v oplocení kolem sousedních domů. Na ul. Knejzlíkova bude položena nová obrusná vrstva komunikace od oplocení domu č.p. 1859 po konec ulice.
Dopravním značením bude časově vymezeno parkování pro zaměstnance ÚMOb Ostrava-Jih. Součástí cenové nabídky je zaměření vymezeného území a provedení sond s prověřením konstrukční vrstvy stávajícího parkoviště a hydrogeologického posudku s provedením vrtu z důvodu zajištění vsakování dešťových vod z nově vzniklé plochy parkoviště.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy