Veřejná zakázka: VZ 02.22 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3547
Systémové číslo: P22V00000013
Evidenční číslo zadavatele: VZ 02.22
Datum zahájení: 10.01.2022
Nabídku podat do: 25.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 02.22 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“ spočívající v úpravě prostranství zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu:
- úprava prostranství mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova,
- průzkum stávající zeleně, dendrologický průzkum, případné kácení nevyhovující zeleně,
- na stávajících rostlinách je nutné provést pěstební opatření,
- celý prostor doplnit o podsadby keřového patra a doplnit o kvetoucí byliny, záhony, stromy s ohledem na umístění inženýrských sítí,
- odstranění stávajících betonových ploch, sušáků apod. (s tím související průzkumy betonových ploch).
Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné k žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby nebo její části dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí termínu realizace dle čl. III odst. 1 návrhu smlouvy o dílo bude zpracování PD, inženýrská činnost, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a doba vyhrazená pro předání a převzetí díla uvedená v čl. III. bod 2 závazného návrhu smlouvy o dílo. Podrobněji viz vzor závazného návrhu smlouvy o dílo v příloze č. 2 této výzvy. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky