Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VZ 02.22 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“
Odesílatel Radomíra Marenczoková
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2022 07:43:10
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět VZ 02.22 Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
přílohou Vám zasíláme Výzvu k podání nabídky, včetně zadávacích podmínek k veřejné zakázce VZ 02.22 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“.
S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- VZ_02_22_Vyzva_vc_zadavacich_podminek.pdf (709.17 KB)