Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 111.19 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 10.12.2020 10:00
VZ 55.20 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava Hrabůvka“
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2020 29.12.2020 10:00
VZ 85.20 Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MěOb Ostrava – Jih v letech 2021 a 2022
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2020 03.12.2020 10:00
VZ 77.20 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2020 07.12.2020 10:00
VZ 84.20 Zpracování projektové dokumentace „MŠ F. Formana 13 oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení“
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2020 21.12.2020 10:00
VZ 68.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100“
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2020 21.12.2020 10:00
VZ 62.20 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava – Jih
nadlimitní Příjem nabídek 08.10.2020 14.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016