Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 27.24 Oprava podlahy na chodbě 3.NP v ZŠ Provaznická 64, Ostrava – Hrabůvka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2024 06.05.2024 10:00
VZ 29.24 Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě městského obvodu Ostrava - Jih v letech 2024 - 2025
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2024 13.05.2024 10:00
VZ 23.24 Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava -Výškovice
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2024 13.05.2024 10:00
VZ 26.24 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 1/188“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 10:00
VZ 25.24 Zpracování projektové dokumentace „Oprava MK III. a IV. tř. na ul. Jaromíra Matuška a Jana Maluchy, Ostrava-Dubina“
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2024 09.05.2024 10:00
VZ 12.24 Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2024 06.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016