Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 97.21 Výměna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
Odesílatel Kateřina Gemrotová
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2021 13:13:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k VZ 97.21 Výměna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka, jehož úplné znění tvoří přílohu této zprávy.

S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- VZ_97_21__Vysvetleni__ZD_c-1.pdf (442.01 KB)