Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 101.21 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2022
Odesílatel Kateřina Gemrotová
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2021 17:27:29
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážený dodavateli,
zadavatel veřejné zakázky VZ 101.21 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2022 tímto uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 1. 2021, do 10:00 hod.

S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- vz101_21_Vysvetleni_ZD_c1.pdf (148.49 KB)