Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 109.21 Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh
Odesílatel Renáta Rárová
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2022 16:36:42
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět VZ 109.21 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dobrý den,
zadavatel v příloze poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, vč. přílohy - nového rozpočtu výkazu výměr k předmětné veřejné zakázce VZ 109.21 Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh, kterým rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 1. 2022 do 10:00 hod.

S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- vz109_21_Vysvetleni_ZD_c3.pdf (384.07 KB)
- OPR1_ZŠ Kosmonautů - REVIZE 2 - podlaha-výkaz-slepý.xls (536.00 KB)