Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 102.21 REPLACE – Zeleň místo betonu – osázení trvalkami, keři a založení květnatých louček
Odesílatel Kateřina Gemrotová
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2022 09:20:10
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážený dodavateli,
zadavatel veřejné zakázky VZ 102.21 REPLACE – Zeleň místo betonu – osázení trvalkami, keři a založení květnatých louček tímto uveřejňuje Změnu zadávací dokumentace č. 1 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 2. 2022, do 10:00 hod.

S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- vz102_21_Zmena_ZD_c1.pdf (448.09 KB)
- VZ_102.21_Priloha2_Smlouvy_-_Jednotkovy_rozpocet OPRAVA.xlsx (34.83 KB)