Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 05.23 Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100
Odesílatel Radomíra Marenczoková
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2023 11:37:46
Číslo jednací ve SpSl JIH/013494/23/OVZ/Mar
ID ve SpSl ov71ezZ230027914
Předmět Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 u shora uvedené podlimitní veřejné zakázky. Související příloha tohoto vysvětlení ZD č. 1 je uveřejněna u předmětné veřejné zakázky v záložce Zadávací dokumentace viz soubory vz 05.23 Příloha č. 4 výzvy Projektová dokumentace – část dokladová.
Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 2. 2023 do 10:00 hod.

Oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- VZ_05.23_Vysvetleni_zadávací dokumentace_c._1 .pdf (367.75 KB)