Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 04.23 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih
Odesílatel Kateřina Gemrotová
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2023 14:04:18
Číslo jednací ve SpSl JIH/019183/23/OVZ/Gem
ID ve SpSl ov71ezZ230028254
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
zadavatel veřejné zakázky VZ 04.23 Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih poskytuje tímto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, uveřejňuje nový vzor čestného prohlášení (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- VZ_04_23_Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c._1.pdf (363.25 KB)
- vz04_23 Priloha1 Cestne prohlaseni nadlimitni sluzby.docx (26.59 KB)