Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 58.23 Dodávky elektrické energie (ze sítí NN a VN) a zemního plynu pro městský obvod Ostrava - Jih na rok 2024
Odesílatel Renáta Rárová
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2023 11:17:24
Číslo jednací ve SpSl JIH/084759/23/OVZ/Rár
ID ve SpSl ov71ezZ230030975
Předmět VZ 58.23 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to:
- o sdělení informace o délce zadávací lhůty pro všechny části veřejné zakázky, tato informace je nutná k nacenění rizika k nabídkové ceně,
která byla doručena po termínu dle časové specifikace uvedené ve Výzvě k podání nabídky, sdělujeme, že zadavatelem nebyla zadávací lhůta stanovena.

S pozdravem
za oddělení veřejných zakázek