Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba travnatých hřišť v areálu ZŠ Klegova 27
Odesílatel Aleš Vodička
Organizace odesílatele Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace [IČO: 70978379]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 10:07:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Doplněna příloha č.2 ke Smlouvě - ceník služeb


Přílohy
- Příloha č. 2 smlouvy - Ceník služeb.xlsx (12.27 KB)