Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta realizace v kalendářních dnech u smlouvy o dílo - součet etapa I + etapa II (pro etapu II max. 80 kalendářních dnů, z toho max. 40 kalendářních dnů na každý výtah) od nabytí právní moci stavebního povolení pro stavební práce
Jednotka: kalendářní den
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět