Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Výše nabídkové ceny celkem v Kč bez DPH za součet úkonů A, B, C na servis a opravy výtahů” (tj. součet nabídkových cen úkonů dle čl. IV. odst. A bod č. 1, odst. B bod č. 1. písm. a), b), c) a odst. C bod č. 1,SoD za služby servis a opravy výtahů)
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 40 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět