Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta realizace v kalendářních dnech u smlouvy o dílo dle čl. V. odst. 1. písm. b) tj. součet etapa I + etapa II (pro obě etapy max. 85 kalendářních dnů)
Jednotka: kalendářních dnů
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět