Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta realizace v kalendářních dnech (dle čl. V. odst. 1. písm. b) závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo, tj. součet kalendářních dnů I. + II. Etapy, max. 77 kalendářních dnů)
Jednotka: kalendářní dny
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 5 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

77 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět