Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Počet zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky (max. 5 zaměstnanců)
Jednotka: počet zaměstnanců
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: vyšší je lepší výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 5 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět