Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta realizace v kalendářních dnech (max. do 105 kalendářních dnů) od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy (tj. součet kalendářních dnů dle čl. III. odst. 1. závazného vzoru návrhu smlouvy)
Jednotka: kalendářní dny
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

105 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět