Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta realizace v kalendářních dnech od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy, tj. součet kalendářních dnů (dle čl. III. odst. 1. závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo)
Jednotka: kalendářní dny
Popis:
(nepovinné)
(průzkumné práce, zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, podání žádosti o územní rozhodnutí, podání žádosti o stavební povolení, zpracování projektové dokumentace pro realizaci, doba vyhrazená pro předání a převzetí díla)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět