Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta realizace v kalen.dnech násled. dne po dni účinn.sml.(průzkum.práce,PD, inženýr.činnost, doba vyhraz. předání a převzetí díla)tj. součet kalendářních dnů (dle čl. III. odst. 1. závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) max. do 120 kalendářních dnů
Jednotka: kalendářní dny
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 5 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

120 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět