Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Výkon autorského dozoru v Kč bez DPH (dle čl. IV. odst. 7. závazného vzoru návrhu smlouvy o dílo) cena za výkon autorského dozoru bude max. do 20 % nabídkové ceny projektové dokumentace
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět