Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Lhůta realizace v kalendářních dnech od účinnosti smlouvy (průzkumné práce, zpracování PD, inženýrská činnost, podání žádosti o stavební povolení, zpracování PD pro realizaci, doba vyhrazená pro předání a převzetí díla)
Jednotka: kalendářní dny
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět