Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Daniel Peterek Daniel Peterek
IČO: 48790559
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 258 060,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 296 769,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.11.2017