Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Roman Przeczek
IČO: 46121587
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 66 645,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 76 641,75 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.06.2019