Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: RENESA - stavební firma s.r.o.
IČO: 62305620
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 2 664 507,25 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 224 053,77 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 30.09.2019