Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek po Vysvětlení ZD č. 6
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 98.19 Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce: Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - Hrabůvka.
Jedná se o opravu fasády včetně výměny výplní otvorů a klempířských prvků, hromosvodu, provedena bude výměna střešní krytiny. Bude vybudováno nové venkovní schodiště pro nový boční vstup do budovy. Uvnitř budovy budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, budou osazeny nové zařizovací předměty, plynové kotle, nové ústřední topení. Budou opraveny omítky, podlahy, nově se osadí mobilní lapol. Budou vyměněny vnitřní dveře včetně zárubní. Bude provedena montáž nových sádrokartonových příček a nutné vyzdívky, pokládka obkladů a keramických dlažeb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kontakt: Bc. Kateřina Gemrotová
oddělení veřejných zakázek
tel.: +420 599 430 395
e-mail: zakazky@ovajih.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 03.12.2019 10:00
Datum zahájení: 18.10.2019 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: