Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dílčí čát 1 bytový dům Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, parc. č. st. 333, k.ú.Hrabůvka
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace a současně příloha č. 1 SoD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: (https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: část VZ v rámci jednoho zadávacího řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: