Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: S-O-D Holding s.r.o.
IČO: 26830272
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 10
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 10
Konečná cena zakázky: 10 029 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 12 135 090,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 19.02.2020