Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - vysvětlení ZD č. 1
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 13.20 „Výměna osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh"
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je: uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace, následná realizace díla a zajištění servisní služby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)
Kontakt: Ing. Radomíra Marenczoková, DiS.
oddělení veřejných zakázek
e-mail: zakazky@ovajih.cz
tel.: +420 599 430 330
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 20.04.2020 10:00
Datum zahájení: 19.03.2020 12:47
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: