Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Luděk Schön
IČO: 46610103
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 90 272,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 103 813,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.11.2017