Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: JS Property, a.s.
IČO: 27814742
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 22 400,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 27 104,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 02.09.2020