Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VYKRUT zahradní služby a.s.
IČO: 03921921
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 36 000 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 43 560 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.08.2021