Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Daniel Peterek Daniel Peterek
IČO: 48790559
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 11 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 12 650,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.01.2018