Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ 101.21 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2022
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy na dodání propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih dle závazného návrhu smlouvy.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)
Kontakt: Bc. Kateřina Gemrotová
oddělení veřejných zakázek
tel.: +420 599 430 395
e-mail: zakazky@ovajih.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.01.2022 10:00
Datum zahájení: 03.12.2021 07:10